B O D Y M I N D   I N S T I T U T E 

 

Bodymind Metoden™

 

Bodymind Metoden™ er udviklet af Hanne Bom, som etablerede Bodymind Institute – først i Australien og på New Zealand i 1989 – og senere i Danmark i 1997.

 

Bodymind Metoden™ omfatter en bred række af arbejdsmetoder, der alle sigter mod opnåelse af fysisk, psykisk og emotionel sundhed og balance.

 

Bodymind Metoden™ er udtryk for, at krop og sind hænger uløseligt sammen og gensidigt påvirker hinanden. Denne sammenhæng har altafgørende betydning for vores fysiske og psykiske sundhedstilstand og almene velbefindende, og for en dybere kontakt med os selv og andre.

 

Bodymind Metoden™ er oplevelsesorienteret og lægger vægt på selvudvikling hos det enkelte menneske. 

 

 

Målet med det personlige arbejde er bl.a.:

 

Målet er således at den enkelte bliver ”selvstøttende” – og derved uafhængig af terapeuten.

 

Kodeordet er kropsbevidsthed :  Det vil sige, at vi må satse på både selve kropsoplevelsen og bevidstgørelsen af det vi oplever. Hvis bevidstgørelsen udebliver, er vi ikke i stand til at foretage ændringer i vort liv: Så længe vi ikke er bevidst om, hvad vi gør, har vi intet andet valg end at blive ved med at gøre, som vi altid har gjort. Vi vil derfor blive ved med at få de resultater, vi altid har fået, også når de ikke er til gavn for os selv.

 

Derfor suppleres praktiske øvelser og personlige oplevelser med en teoretisk forståelse af det oplevede, så vi når til en dyb bevidsthed om os selv og vores relationer til andre mennesker. Ud fra denne bevidsthed får vi mulighed for at handle på nye måder.

 

Det kropslige arbejde tilføres gestaltterapeutiske metoder, øvelser og spørgeteknikker – bl.a. en undersøgende ”spørgen ind”, som er en måde at nå til en bevidstgørelse, der kommer inde fra os selv, hvor vi har alle svarene. Alt skal bevidstgøres for at vi kan bruge det oplevede hensigtsmæssigt i vores liv og videre udvikling.

 

Den spirituelle dimension kommer helt af sig selv gennem dette arbejde og integreres naturligt i forløbet.

 

Vi kan altså ganske kort opsummere Bodymind Metoden™ som:

Oplevelse – bevidstgørelse – ny handling

 

---------------------------

 

Nogle af de delelementer, vi arbejder kropsligt med indenfor Bodymind Metoden™:

 

Afspænding:

Bevidsthed om de forskellige muskelgrupper i kroppen samt evnen til at kunne afslappe og opspænde dem.

 

Bevægelse:

Bevidsthed om vore bevægemønstre, betydningen af disse, og hvordan vi kan ændre dem.

 

Bioenergetik:

Øvelser der løser op for blokeret energi i kroppen.

 

Energibevidsthed:

Opdagelse af de grænser vi har sat - eller mangler at sætte - i forhold til andre mennesker.

 

Jordforbindelse:

Øvelser der gør os stærkere i os selv, både fysisk og psykisk.

 

Kommunikation og Konflikthåndtering:

Bevidsthed om hvorfor vi opnår de resultater, vi opnår, i vores samvær med os selv og andre.

 

Kropsaflæsning og Kropspsykologi:

En metode til at aflæse og forstå kroppens historie.

 

Kropsbevidsthed:

At lære hvordan vi kan opfange og forstå de signaler, kroppen sender os.

 

Sanselære:

Hvordan vi kan udvide hele vort sanseapparat.

 

Psykodrama:

Ved hjælp af krop, bevidsthed, indføling og afprøvning kan vi gennemleve og ændre gamle mønstre.

 

Psykofysisk træning:

Kropslige øvelser, der udvider hjernens kapacitet.

 

Psykosomatik:

Læren om hvordan ubalancer mellem krop og psyke påvirker vort helbred.

 

Psykosyntese:

Oplevelse af og bevidsthed om de mange ”dele” af vores personlighed.

 

Visualisering:

Evnen til at bruge vores ubevidste kapacitet til at ændre vores virkelighed.

 

Åndedrætsteknikker:

At kunne bruge vores vejrtrækning til at forbedre vores helbred – fysisk og psykisk.

 

----------------------

 

Introduktionsaftener:

Det kan være svært at få et ordentligt indtryk ved at læse om Bodymind Metoden™, da den jo netop er oplevelsesorienteret. Derfor afholder vi introduktionsaftener forud for kurser og uddannelser, hvor man selv kan få mulighed for at opleve, hvad Bodymind går ud på, og hvordan vi arbejder på Bodymind Institute.

 

 

 Al tekst og materiale på disse sider er copyrightet © Hanne Bom, Bodymind Institute

og må ikke benyttes uden skriftlig tilladelse.

Opdateret oktober 2005

 

Hanne Bom
Bodymind Institute

Australien  ~  New Zealand
  ~  Danmark