B O D Y M I N D   I N S T I T U T E 

 

År 2

Den videregående uddannelse

i krop, psyke og sundhed

År 2 er en overbygning på grunduddannelsen, hvor vi dels går i dybden med enkelte emner fra grunduddannelsen, og dels inddrager nye emner. Gennemførelse af dette år vil gøre deltagerne i stand til at bruge deres viden indenfor mange grene af samfundet.

År 2 leder frem til den 2-årige Terapeut- og Instruktøruddannelse - men man kan også vælge at tage År 2 alene som personlig udvikling - uden at man behøver at gå videre med terapeutoverbygningen.

År 2 er bygget op på samme måde som År 1:
Der arbejdes mellem undervisnings-weekenderne i små udviklingsgrupper, og grupperne udarbejder hver måned en mindre skriftlige opgave som på første år. Den enkelte deltager afleverer hver måned en kortfattet personlig rapport, og hver deltager skal i løbet af året have individuelle terapitimer.

På År 2 er der 4 Moduler à 3 weekender - i alt 12 weekender.

År 2 omfatter ca. 360 timers anvendt teori, superviseret praksis og gruppearbejde, og afsluttes med Diplom. 
 

Undervisningslokaler: Gotvedskolens uddannelsesafdeling, København.

Optagelse på År2:

Optagelse finder sted efter personlig samtale.

Det er en forudsætning for optagelse på År 2, at deltagerne først har fuldført den 1-årige grunduddannelse. 

For oplysninger om hvad der sker på Bodymind Institute her og nu

Kontakt Hanne Bom

35 42 42 11
Carl Johansgade 12, 2.th. - 2100 København Ø

 

 

 Al tekst og materiale på disse sider er copyrightet © Hanne Bom, Bodymind Institute

og må ikke benyttes uden skriftlig tilladelse.

Opdateret oktober 2005