B O D Y M I N D   I N S T I T U T E 

 

År 1

Grunduddannelse i krop, psyke og sundhed

Den 1-årige grunduddannelse i Bodymind består af en bred række af arbejdsmetoder, der alle sigter mod opnåelse af fysisk og psykisk sundhed og balance.

Begrebet Bodymind er udtryk for, at krop og sind hænger uløseligt sammen og gensidigt påvirker hinanden. Denne sammenhæng har altafgørende betydning for vores fysiske og psykiske sundhedstilstand og almene velbefindende, og for en dybere sjælelig kontakt med os selv og andre. 

Grunduddannelsen stiler imod, at man oplever harmoni og balance i sit personlige liv, at man bliver mere åben, at man i højere grad tager vare på sig selv, at man kan føle accept og kærlighed overfor sig selv og andre, og at man bliver mere levende og fri.

Man vil også lære at bruge det, man tilegner sig, i forhold til andre mennesker - bl.a. ud fra holdningen, at jo bedre man kender og forstår sig selv, jo bedre vil man være i sin kommunikation med andre.

Bodymind uddannelsen er oplevelsesorienteret og lægger vægt på selvudvikling hos den enkelte deltager. Praktiske øvelser og personlige oplevelser suppleres med en teoretisk gennemgang af de forskellige emner og delområder.

Grunduddannelsen er åben for alle, hvad enten man ønsker at fokusere på sin egen personlige udvikling, lære om holistisk sundhed, eller supplere den uddannelse og de færdigheder, man allerede har.

 

Grunduddannelsens struktur

Den 1-årige grunduddannelse er bygget op over 14 weekender fordelt på 3 moduler.

Som deltager på uddannelsen vil man yderligere blive medlem af en mindre arbejdsgruppe, der mødes mellem weekenderne for at støtte hinanden i den enkeltes udviklingsproces og integrere det lærte. Deltagerne i hver arbejdsgruppe udarbejder hver måned i fællesskab en mindre skriftlig opgave, som afleveres, og som returneres med kommentarer og forslag.

Disse månedsopgaver bliver stillet dels som spørgsmål til det stof, der er arbejdet med på sidste undervisningsweekend, og dels lægger de op til, at arbejdsgrupperne kan arbejde videre med det indlærte stof. Formålet med månedsopgaverne er, at hver deltager får støtte til fortsat at arbejde i dybden med de forskellige emner.

Som individuel deltager vil man fra starten af uddannelsen føre en personlig ”journal”, som kun én selv har adgang til. Denne journal er beregnet til egne personlige erkendelser og opdagelser om sig selv. Man vil yderligere bruge den til notater og optegnelser under selve undervisningen.

Man afleverer hver måned en kortfattet personlig rapport, hvor man løbende beskriver sin personlige proces. Formålet med disse rapporter er at støtte deltagerne i at opnå bevidsthed om deres personlige forløb.

 

Grunduddannelsens indhold:

Modul 1 (5 weekender)

Bioenergetik, Kropsbevidsthed, Jordforbindelse, Åndedrætsteknikker, Afspænding, Bevægelse, Sanselære, Kropsaflæsning, Energibevidsthed, Psykodrama, Psykosyntese, Konflikthåndtering

 

Modul 2 (5 weekender)

Massage, Karakterstrukturer og kropspsykologi, Kommunikation, Psykofysisk træning

 

Modul 3 (4 weekender)

Psykosomatik, Visualisering, Etik, Målsætning/manifestation

Afslutning på grunduddannelsen og Diplom

 

De 3 moduler er opbygget på følgende måde:

Modul 1 satser på, at deltagerne lærer om sig selv. At de bliver i stand til at komme i dyb kontakt med sig selv – og at de forstår deres dybe behov, hvordan de fungerer, og hvordan de oplevelser de har tilegnet sig igennem deres liv påvirker dem i deres nutid.

På Modul 1 er kodeordet ”jeg”.

Modul 2 satser på, at deltagerne kan bruge de ting, de har lært om sig selv, i deres kommunikation med andre mennesker – samt at de kan ”se” det andet menneske og begynde at fornemme, hvad der sker i andre.

På Modul 2 er kodeordet ”dig – og mig”.

Modul 3 Efter i to moduler at have fokuseret på egen personlige proces og det at ”gå indad”, retter vi på sidste modul af grunduddannelsen blikket ”udefter” og gør deltagerne klar til at føre det, de har lært, ud i deres fremtidige liv.

På Modul 3 er kodeordet ”hvor er jeg på vej hen – hvad er det, jeg vil”.

 

Individuel terapi:

Hver deltager skal i løbet af året have individuelle terapitimer.

 

 

Grunduddannelsen omfatter ca. 300 timers anvendt teori, superviseret praksis og gruppearbejde, og afsluttes med Diplom.

 

Undervisningslokaler: Gotvedskolens uddannelsesafdeling, København.  

Optagelse på uddannelsen: Grunduddannelsen er åben for alle, hvad enten man ønsker at fokusere på sin egen personlige udvikling, lære om holistisk sundhed, eller supplere den uddannelse og de færdigheder, man allerede har. Grunduddannelsen er en helhed i sig selv, og dette år kan tages alene. Optagelse finder sted efter personlig samtale.

 

Vi gør opmærksom på, at denne 1-årige uddannelse ikke udbydes i øjeblikket

 

Forud for enhver kursusrække eller uddannelse afholdes introduktions-workshops i Bodymind Metoden™                                                        

En sådan introduktion er en præsentations-workshop på godt en times tid, hvor du selv kan opleve, hvad Bodymind går ud på, og hvordan vi arbejder på Bodymind Institute. Bodymind Metoden™ er oplevelsesorienteret, så det kan være svært at få et ordentligt indtryk ved kun at læse om metoden. Kom derfor og oplev selv. Det er godt at tage noget praktisk tøj på, som du kan røre dig i.

 

Efter den lille workshop bliver der serveret te og kaffe, og du får en grundig information om kurser og uddannelse.

 

For oplysninger om hvad der sker på Bodymind Institute her og nu

Kontakt Hanne Bom

35 42 42 11
Carl Johansgade 12, 2.th. - 2100 København Ø

 

 

 Al tekst og materiale på disse sider er copyrightet © Hanne Bom, Bodymind Institute

og må ikke benyttes uden skriftlig tilladelse.

Opdateret oktober 2005